ချင်းလန်းအသင်း VS ရန်ကုန်ယူနိုက်တက်အသင်း May 27 2020, 15:30 Hakha Stadium
ရန်ကုန်ယူနိုက်တက်အသင်း VS ရခိုင်ယူနိုက်တတ်အသင်း May 17 2020, 15:30 Y.U.S.C Stadium
ရန်ကုန်ယူနိုက်တက်အသင်း VS မောရဝတီအသင်း May 11 2020, 15:30 Y.U.S.C Stadium
ရန်ကုန်ယူနိုက်တက်အသင်း VS ချင်းယူနိုက်တက်အသင်း May 06 2020, 15:30 Y.U.S.C Stadium
ဧရာဝတီယူနိုက်တတ်အသင်း VS ရန်ကုန်ယူနိုက်တက်အသင်း April 30 2020, 15:30 Pathein Stadium
ရန်ကုန်ယူနိုက်တက်အသင်း VS ကချင်ယူနိုက်တက်အသင်း April 05 2020, 15:30 Y.U.S.C Stadium
ငွေကြယ်ပွင့်ကလေးများအသင်း VS ရန်ကုန်ယူနိုက်တက်အသင်း March 30 2020, 00:00 Silver Stars Stadium
ရန်ကုန်ယူနိုက်တက်အသင်း VS ရှမ်းအသင်း March 22 2020, 15:30 Y.U.S.C Stadium
မြဝတီအသင်း VS ရန်ကုန်ယူနိုက်တက်အသင်း March 18 2020, 15:30 Wunna Theikdi Stadium
စစ်ကိုင်းယူနိုက်တက်အသင်း VS ရန်ကုန်ယူနိုက်တက်အသင်း March 11 2020, 15:30 Monywa Stadium
အား/ကာသိပွံအသင်း VS ရန်ကုန်ယူနိုက်တက်အသင်း March 06 2020, 15:30 Ispe Stadium
ရန်ကုန်ယူနိုက်တက်အသင်း VS ရတနာပုံအသင်း February 28 2020, 15:30 Y.U.S.C Stadium
ဇွဲကဘင်ယူနိုက်တက်အသင်း VS ရန်ကုန်ယူနိုက်တက်အသင်း February 24 2020, 15:30 Hpa-An Stadium
ရန်ကုန်ယူနိုက်တက်အသင်း VS ဟံသာဝတီယူနိုက်တတ်အသင်း February 18 2020, 15:30 Y.U.S.C Stadium
ယောမြေအသင်း VS ရန်ကုန်ယူနိုက်တက်အသင်း February 13 2020, 15:30 Yaw Myay Stadium
ရန်ကုန်ယူနိုက်တက်အသင်း VS တက္ကသိုလ်များ ဘောလုံးအသင်း February 06 2020, 15:30 Y.U.S.C Stadium
1 - 1 January 30 2020 View Statictics
1 - 1 January 24 2020 View Statictics